Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van MoneyinStyle.nl. Hierbij zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Als u gebruik maakt van deze website, verwachten wij dat u kennis hebt genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze ook heeft aanvaard.

Gebruik van Informatie

MoneyinStyle streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met veel zorgvuldigheid samengesteld is, staat MoneyinStyle niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op MoneyinStyle, kan niet gezien worden als persoonlijk advies en mag daarmede ook niet zo opgevat worden. De informatie op de website is van algemene aard.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MoneyinStyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website.

Wij maken geen claims of garanties dat jij geld zult verdienen met onze ideeën, informatie, programma’s of strategieën. We kennen jou niet en daarnaast zijn de resultaten die jij in jouw leven behaald jouw volledige eigen verantwoordelijkheid.

E-mail

MoneyinStyle garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails op tijd worden ontvangen of verwerkt, omdat ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Denk hierbij aan mails versturen zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail van uw kant. Wilt u met MoneyinStyle corresponderen, accepteert u dit risico. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan geen enkele een relatie tussen MoneyinStyle en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectuele Eigendomsrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MoneyinStyle is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken, zonder dat MoneyinStyle daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Het intellectueel eigendom berust bij Moneyinstyle.

Hyperlinks

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. MoneyinStyle heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Zie hiervoor ook de Privacy- en Cookiebeleid. MoneyinStyle aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MoneyinStyle te mogen claimen of te veronderstellen.

MoneyinStyle streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

MoneyinStyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van MoneyInstyle.nl op deze pagina.

 

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2020